ยังไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน ภายใน 7 วันทำการ

  1.  สตง. จะส่งอีเมลแจ้ง Username และ Password ให้ท่านตามอีเมลที่ระบุในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันได้รับแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ
  2. ในกรณีที่อีเมลแจ้งรหัสผ่านไม่เข้ากล่อง inbox ขาเข้า ให้ไปดูที่ กล่อง "อีเมลขยะ (Junk box)" หรือ Spam หากตรวจสอบพบขอให้ทำเครื่องหมาย "ไม่ใช่อีเมลขยะ (Not junk)"
  3. หากตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
    การกำหนดรหัสผ่านใหม่
  4. หากดำเนินการทุกข้อแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ให้โทรสอบถามที่เบอร์ 02-271-8000 ต่อ 1110