กำหนดรหัสผ่านใหม่

วิธีการ กำหนดรหัสผ่านใหม่ (กรณีไม่ได้รับหรือจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้) จะส่งไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้